Živimo u softveru u kojem se sve odvija kako programski kodovi nalažu. To se događa jer nema otpora. Osviještena Ljubav je novi softver, svojevrsni virus koji napada učmalost, ustaljenost i bezvoljnost. On je nova baza na kojoj će počivati naša transformacija u bića od svijesti, percepcije i podrške planetu Zemlji.

2 thoughts on “Osviještena Ljubav

  1. Hvala ti dragi Neno na svemu- Ljubavi, učenju, podršci! Tvojih riječi nikad dosta, tebe nikad previše!
    Hvala, hvala, hvala!
    <3 <3 <3

Leave a Reply