Voliš li ti sebe?

Uistinu, ne može se kvalitetno odgovoriti na pitanje voli li netko sebe. Ako pokušamo – opisivat ćemo samo samovažnost. Voljeti sebe je u onom neopisivom dijelu, onom kojeg krajičkom oka hvatamo, a direktnim pogledom ne vidimo, poput sunca u kojeg ne možemo direktno gledati, ali ga osjećamo, znamo da je tu. Sve što mi mislimo da voljeti sebe jest – uvijek  je interpretacija tog odnosa! To je tek sedmi eho u planinama Bezuvjetne Ljubavi prema sebi, jer je uvjetovano ovim ili onim.

Voljenje sebe se kultivira jednako kao što se cvijet njeguje da bi nevidljivo, ali sigurno rastao. Jednom kada je dovoljno velik i lijep, tada postajemo svjesni da se tu odvija Ljubav, da je zapravo oduvijek tu i bila.

To je Ljubav prema sebi.

Leave a Reply